ΣΕΤΠ Ανακοίνωση νο1

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΛΟΣ: Ο.Τ.Ο.Ε., Ε.Κ.Α.

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, 105 64 ΑΘΗΝΑ

                                                              ΤΗΛ. 210.33.35.123, 33.35.161, 33.35.961 – FAX: 210.32.21.371

                                                                             ΑΘΗΝΑΣ 61 & ΚΡΑΤΙΝΟΥ 9, 105 52 ΑΘΗΝΑ

                                                                                 ΤΗΛ. 210.33.35.161, 33.35.961, 33.35.123 – FAX: 210.38.03.414

                                                                                                                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1                                                                             

Αθήνα 17 Ιουλίου 2014

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

 

                        Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 17-18/06/2014 και σύμφωνα με το καταστατικό, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε στην πρώτη του συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα. Το Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου είναι το παρακάτω:

 

Πρόεδρος:                  Κάκκας Γιάννης               ΝΑΙ   11     ΛΕΥΚΑ   4

Αντιπρόεδρος:           Γιακουμής Κώστας          ΝΑΙ   11     ΛΕΥΚΑ   4

Γεν. Γραμματέας:      Ρούσσος Γιάννης             ΝΑΙ   11     Σ. Βουτσινάς   3     ΛΕΥΚΟ   1

Ταμίας:                       Βρούτσης Δημήτρης         ΝΑΙ   11     ΛΕΥΚΑ   4

Έφορος Λέσχης:      Τσόκανος Γιώργος           ΝΑΙ   11     ΛΕΥΚΑ   4

Μέλη:                          Κόκκινος Δημήτρης

Μουλακάκης Στέλιος

Σπηλιόπουλος Ανδρέας

Νάκος Βάϊος

Μίχος Βασίλης

                                    Διαλυσμά Μαρία - Χριστίνα

                                    Βουτσινάς Σταύρος

                                    Ταλιακός Δημήτρης

                                    Μπέλλος Φώτης

                                    Κονόρτος Μιχάλης

 

Ακόμα με απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία δημιουργήθηκαν δύο επιπλέον θέσεις ευθύνης τις οποίες κατέλαβαν μετά τη ψηφοφορία που ακολούθησε:

 

Β΄ Αντιπρόεδρος:       Μουλακάκης Στέλιος               ΝΑΙ    11          ΛΕΥΚΑ            4

Αν. Γεν. Γραμματέας:   Κόκκινος Δημήτρης               ΝΑΙ     11         Δ. Ταλιακός     3   ΛΕΥΚΟ 1

 

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου στα διάφορα Όργανα και Επιτροπές, έχουν ως ακολούθως:

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Οι συν. Κ. Γιακουμής και Γ. Ρούσσος ως τακτικά μέλη, με αναπληρωτές τους Σ. Μουλακάκη και Δ. Κόκκινο.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Ο συν. Γ. Κάκκας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γ. Ρούσσο.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ: Μετέχει σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γ. Κάκκας με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Κ. Γιακουμή.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ: Ο συν. Γ. Κάκκας με αναπληρωτή τον Γ. Ρούσσο.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΩΝ: Ο συν. Γ. Κάκκας με αναπληρωτή τον Γ. Ρούσσο.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Ο συν. Γ. Ρούσσος.

 

Με τιμή

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                     Γιάννης Κάκκας                           Γιάννης Ρούσσος