Ανακοίνωση ΟΤΟΕ νο18

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ

ΜΕ EUROBANK

 

 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

Μετά από καταγγελίες Σωματείων μας για παραβιάσεις από ορισμένες τράπεζες κυρίως του ωραρίου των Κλαδικών ΣΣΕ και των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία για την καταγραφή και την πληρωμή των υπερωριών, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ αποφάσισε να γίνουν – και έχουν ήδη ξεκινήσει – συναντήσεις της ΟΤΟΕ με τις Διοικήσεις των Τραπεζών, προκειμένου να τεθούν τα θέματα αυτά και να ζητηθούν απαντήσεις.

Παράλληλα έχει αποσταλεί σε όλες τις τράπεζες ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ της Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων της ΟΤΟΕ, για την ΤΗΡΗΣΗ των κανονικών ωραρίων, των ρυθμίσεων των Κλαδικών ΣΣΕ για τις βάρδιες, για την καταγραφή και την πληρωμή των υπερωριών.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων με τις τράπεζες, έγινε η πρώτη συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Διευθύνοντα της Eurobank Σύμβουλο κ. Χρ. Μεγάλου και την Γεν. Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Αθηνά Δεσύπρη, στην οποία τέθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα.

Από την πλευρά της η Διοίκηση της Τράπεζας:

        Δεσμεύτηκε για την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις και αφορούν στην τήρηση του κανονικού ωραρίου, όπως έχει ρυθμιστεί με τις Κλαδικές ΣΣΕ.


        Δεσμεύτηκε για τον καθορισμό των βαρδιών, συμπληρωματικά με το κανονικό-νόμιμο ωράριο εργασίας, όπως αυτό ισχύει σε όλους τους εργασιακούς χώρους του κλάδου, η τήρηση του οποίου αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή τους.

        Διευκρίνισε ότι η καταγραφή και η πληρωμή όλων των απαιτούμενων υπερωριών για την κάλυψη των αναγκών της τράπεζας, θα γίνεται όπως νόμιμα προβλέπεται, χωρίς καθυστερήσεις.

        Τόνισε ιδιαίτερα ότι έδωσε ήδη σαφείς οδηγίες στο στελεχιακό της δυναμικό να εκπληρώνονται στο σύνολό τους και χωρίς παρεκκλίσεις οι υποχρεώσεις της τράπεζας απέναντι στους εργαζόμενους, όπως αυτές απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις και την Εργατική Νομοθεσία (ωράριο, υπερωρίες, άδειες κ.λπ.).

Η ΟΤΟΕ αξιολογεί θετικά την πρώτη αυτή συνάντηση με τη Eurobank και αναμένει την έμπρακτη τήρηση των δεσμεύσεών της για τα συγκεκριμένα θέματα.

Περιμένει ανάλογα θετική αντιμετώπιση από τις Διοικήσεις και στις επόμενες συναντήσεις με τις άλλες τράπεζες, που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Η αυτονόητη τήρηση των συμφωνημένων στις Κλαδικές Συμβάσεις και των οριζόμενων από την Εργατική Νομοθεσία, θα εξομαλύνει τις αντιπαραθέσεις, θα βελτιώσει το εργασιακό κλίμα και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικής στήριξης και από τους εργαζομένους της αναγκαίας επανόδου των τραπεζών στον κομβικό τους ρόλο για την ανάπτυξη και την οικονομία.

Σε κάθε περίπτωση τόσο η ΟΤΟΕ όσο και οι Σύλλογοι – Μέλη της, θα παρακολουθούμε την εφαρμογή των παραπάνω παρεμβαίνοντας αποφασιστικά, όπου κρίνεται, απαραίτητο.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                Αχιλλέας ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ