Συνάντηση ΟΤΟΕ - Διοίκησης Τράπεζας Πειραιώς

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των συναντήσεων με τις τράπεζες, που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ για θέματα εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας, έγινε στις 2/5/2014 συνάντηση εκπροσώπων της ΟΤΟΕ με εκπροσώπους της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα με τους κ.κ. Λεκκάκο Σταύρο Δ/ντα Σύμβουλο και τους κ. Γεωργίου Κων/νο και κα Κασελάκη Ευτυχία Γεν. Διευθυντές.

Κατά τη συνάντηση εκτέθηκαν διεξοδικά από τους εκπροσώπους της ΟΤΟΕ τα προβλήματα εφαρμογής του κλαδικού ωραρίου στις κεντρικές υπηρεσίες και στο δίκτυο των καταστημάτων, των υπερωριών, των σωρευμένων υπολοίπων κανονικής αδείας, καθώς και ζητήματα εφαρμογής των κλαδικών ΣΣΕ που αφορούν στο μειωμενο ωράριο/σωρευτική άδεια γονέων, στο επίδομα τοκετού και βρεφονηπιακού σταθμού κλπ, όπως αυτά της μεταφέρθηκαν από Συλλόγους-μέλη της.

Από την πλευρά της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, επισημάνθηκε ότι:

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος και οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ δήλωσαν ότι:

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                         Αχιλλέας ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ