Στάση εργασίας ΓΣΕΕ

Συνάδελφοι,

Η ΓΣΕΕ πραγματοποιεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, 4ωρη στάση εργασίας,
στην οποία συμμετέχει και ο Σύλλογος μας, όπως καλεί η ΟΤΟΕ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου.