Επιστολή ΣΕΜΕΤ για τις μειώσεις από την Κλαδική

Αναφορικά με την εφαρμογή των μειώσεων που προκύπτουν από τη νέα Κλαδική ΣΣΕ, αλλά και τον τρόπο, καθώς και το χρόνο εφαρμογής αυτών από την Τράπεζα, ο Σύλλογός μας απέστειλε σήμερα, προς τη Διοίκηση της Τράπεζας, τη συνημμένη επιστολή.

Επιστολή προς τη Διοίκηση της Τράπεζας.