Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας 2007

Παραθέτουμε εδώ, την Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε ο Σύλλογός μας το 2007 με τη MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ.

ΕΣΣΕ 2007