Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας 2012

Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ)

Υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ από 1 Οκτωβρίου 2012, η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ).

Η ΕΣΣΕ αυτή έχει ισχύ για τους συναδέλφους της πρώην CPB.