Πρακτικό Συμφωνίας ΣΕΜΕΤ - Τράπεζας 21-9-09

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2009, υπεγράφη μεταξύ του Συλλόγου μας και της Τράπεζας (MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ Τράπεζα), το παρόν Πρακτικό Συμφωνίας.