Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε. - Τραπεζών 2006

Παρατίθεται εδώ, η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Ομοσπονδίας και εκπροσώπων των Τραπεζών με διετή ισχύ για τα έτη 2006 και 2007.