Υπολογισμός μισθού από τη ΣΣΕ 2013

Υπολογίστε το μισθό σας, όπως αυτός διαμορφώνεται έπειτα από την υπογραφή της νές Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε - Τραπεζών, που υπεγράφη στις 14/5/2013 και θα ισχύει από την 1/7/2013 για δυόμισυ έτη.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αυτό.