Ωράριο - Άδειες

Επισυνάπτονται κωδικοποιημένα τα ισχύοντα στο ωράριο εργασίας και τις άδειες των τραπεζοϋπαλλήλων.

Ωράριο - άδειες