Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών 2013

Αναρτάται η Κλαδική Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ - Τραπεζών 2013 - 2015, που υπεγράφη την Τρίτη 14/5/2013.

Δείτε το κείμενο της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΟΤΟΕ - Τραπεζών.