Κατασκηνώσεις 2014

Εκδόθηκε από το Ταμείο Υγείας η εγκύκλιος για την κατασκηνωτική περίοδο του 2014.

Επισυνάπτουμε:

- Την Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατασκηνωταρχών.

- Την Εγκύκλιο κατασκηνώσεων 2014.

- Την κάρτα κατασκηνωτή.

- Τη δήλωση συμμετοχής.

- Τη λίστα κατασκηνώσεων 2014.