Κάρτα μέλους ΣΕΜΕΤ

Στα πλαίσια παροχής ευκολύνσεων προς τα μέλη μας, ο Σύλλογός μας δημιούργησε την Κάρτα μέλους ΣΕΜΕΤ.

Με τη χρήση της κάρτας μέλους μπορούμε να έχουμε διευκολύνσεις στην ψυχαγωγία και τις εμπορικές μας συναλλαγές.

Για καλύτερη πρόσβαση, οι συνεργασίες έχουν κατηγοριοποιηθεί σε:

α. Ψυχαγωγία

β. Εμπορικές Συνεργασίες