Κάρτες ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ

Κάθε χρόνο ο Σύλλογός μας επιδοτεί με ένα επιπλέον ποσό την έκδοση κάρτας Αστικών Συγκοινωνιών, τόσο για την Αθήνα όσο και για τη Θεσσαλονίκη.