Εισιτήρια Village

Ο Σύλλογός μας επιδοτεί την αγορά εισιτηρίων για τους κινηματογράφους Village.